Splošni pogoji

Splošni pogoji
Podjetje INDY & PIPPA d.o.o., (v nadaljevanju “INDY & PIPPA d.o.o.” ali “Trgovec”) s temi pogoji uporabe spletne strani https://SHOP.INDYINPIPPA.COM, določa pravice in obveznosti podjetja INDY & PIPPA d.o.o. ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletnih strani pod domenami podjetja INDY & PIPPA d.o.o..

Uporaba
INDY & PIPPA d.o.o. ponuja vsebino in informacije na tej spletni strani v komercialne namene. Uporaba te spletne strani ter vsebine in storitve je na voljo za uporabo samo pod spodaj navedenimi pogoji in ob dostopu do spletne strani ali katerekoli njene podstrani spletne strani, se uporabnik strinja z veljavnostjo pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabnik ne strinja s posameznim pogojem ali vsemi pogoji in določili, mora biti uporaba spletne strani prekinjena. INDY & PIPPA d.o.o. lahko te pogoje spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ter vsebine ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z načeli morale in etike.

Nakupovanje na spletni strani
Indy&Pippa v tem odstavku nastopa kot »Trgovec«. Z nakupom izdelka uporabnik postane “Kupec”. Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Zato lahko pride tudi do napak. Prosimo, da nas o njih obvestite na email: info@indyandpippa.com. Za vse izdelke, ki imajo ob naročilu naveden dostavni naslov v Sloveniji, velja rok dobave, ki je naveden na izdelčni strani v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumnem roku. Naročene izdelke lahko plačate na osnovi predračuna, ki ga prejmete po e-pošti. Sladolede dostavlja trgovec sam ali preko izbrane druge dostavne službe. Minimalno naročilo je 35 €, strošek dostave je 4.59 € je enoten za celo Slovenijo. Brezplačna dostava pri naročilu nad 60 €. Zaradi narave izdelka dostavo zagotavljamo v 7 delovnih dneh. Ob dostavi vas bo poklical dostavljavec in se z vami dogovoril za prevzem paketa. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov (SLADOLED)
V primeru kakršnihkoli težav s sladoledom, nas zaradi narave izdelka, prej pokliči na 01 810 90 64 ali nam piši na info@indyandpippa.com.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov (OBLAČILA IN DODATKI)
Indy&Pippa v tem odstavku nastopa kot »Trgovec«. Z nakupom izdelka uporabnik postane “Kupec”. Kupec ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovca kontaktira prek elektronskega naslova info@indyandpippa.com in sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni Kupca, je strošek vračila izdelkov Trgovcu. Kupljene izdelke je treba vrniti Trgovcu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14-ih dneh od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv Kupec. Za vrnjene izdelke Trgovec Kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon. Trgovec vrne prejeta plačila uporabniku (kupcu) z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil uporabnik (kupec), razen če je uporabnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če uporabnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Koriščeni darilni bon Trgovec vrne v obliki dobropisa. Čeprav vedno delujemo v dobri veri, se lahko pri spremembah spletnega mesta zgodi, da pride do napak. Trgovec se zavezuje, da bo odkrito napako v najkrajšem možnem času odpravil. Uporabnik lahko trgovca na napako opozori preko telefonske številke 01 810 90 64 ali elektronskega sporočila. Če je zaradi napake prišlo do neupravičenih stroškov, se trgovec zavezuje, da bo te skušal poravnati v najkrajšem možnem času. Trgovec vse izdelke pred pošiljanjem skrbno zapakira v škatlo za dostavo. Vsi izdelki so pred pakiranjem nepoškodovani, natančno pregledani in v originalni embalaži. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Pri nakupu na daljavo lahko trgovec zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler Kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če Trgovec ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago. Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo pri dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je Kupec po dostavi odprl pečat.


Podatki
Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran podjetja INDY & PIPPA d.o.o., se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije INDY & PIPPA d.o.o. uporablja za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Nekateri deli spletne strani, ki ponujajo prenos informacij ali storitev pa lahko zahtevajo, da uporabnik vnese osebne podatke za prejemanje in opravljanje storitev ali dostopa do posebnih območij ali registracijo kot uporabnik z geslom. INDY & PIPPA d.o.o. hrani in uporablja uporabnikove osebne podatke samo za namene kot izhaja iz Politike zasebnosti. Uporaba osebnih podatkov za druge namene, se lahko izvede samo, ko je to legalno tudi dovoljeno. Podrobne pogoje zasebnosti določa »Politika zasebnosti«.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina
Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo. Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice podjetja INDY & PIPPA d.o.o. in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij. INDY & PIPPA d.o.o. ter produkti v njenem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja INDY & PIPPA d.o.o. je nedovoljena. INDY & PIPPA d.o.o. podeljuje uporabniku neizključno licenco za uporabo pravic intelektualne lastnine za namen uporabe storitev in Produktov INDY & PIPPA d.o.o. in uporabe spletne strani. Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na Produktih, storitvah, programski opremi, ostanejo v lasti INDY & PIPPA d.o.o. in njegovih dajalcev licence za programsko opremo. Uporabnik se zavezuje preprečiti kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, predelavo, spremembo, poseg v izvorno kodo, povratni inženiring.

Povezave do tretjih strani
INDY & PIPPA d.o.o. lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom podjetja INDY & PIPPA d.o.o.. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb INDY & PIPPA d.o.o. ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke. Programska oprema je na voljo “kot je”. INDY & PIPPA d.o.o. ne daje nobenih jamstev, pogojev, spremljajoče dokumentacije, vključno z izvedbo (brez omejitev), rezultati, varnosti, prepovedi kršitve, integracije, lastnosti, pričakovanj, zadovoljive kakovosti ali primernosti za določen namen.

Omejitev odgovornosti
INDY & PIPPA d.o.o. si bo prizadevala zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja. Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi. INDY & PIPPA d.o.o. ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo. INDY & PIPPA d.o.o. tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA INDY & PIPPA d.o.o. NE ODGOVARJA ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO ZA IZGUBO DOBIČKA, ZA IZGUBO PODATKOV ALI DRUGIH INFORMACIJ, ZA PREKINITVE POSLOVANJA, OSEBNE POŠKODBE, IZGUBO ZASEBNOSTI, KI IZHAJA IZ ALI JE KAKOR KOLI POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, PRODUKTOV, PROGRAMSKE OPREME.

Veljavnost, pritožbe in spori
Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh pogojev v celoti. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe. V primeru, da so določbe teh pogojev v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabnikom in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe. Ponudnik si bo prizadeval vse spore z uporabnikom rešiti mirno in v duhu medsebojnega sodelovanja, v primeru, da to ne bo mogoče, pa je za spore stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnik lahko svoje mnenje, pritožbe, reklamacije ali vprašanja naslovi na e-mail info@indyandpippa.com. Za razlago določb teh pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije ter slovenski jezik.