Politika zasebnosti

Uvodna določba

INDY & PIPPA d.o.o., Borovec 9, 1236 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: INDY & PIPPA d.o.o.) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev zavezani k delovanju v skladu s predpisi, ki opredeljujejo varstvo osebnih podatkov, zlasti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (angl. GDPR – General Data Protection Regulation) ter z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Namen te Politike zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas ter kako jih uveljavljati.

INDY & PIPPA d.o.o. se zavezuje, da bodo osebni podatki, ki nam jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to Politiko zasebnosti, ter da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen na ustrezni pravni podlagi.

1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je INDY & PIPPA d.o.o., Borovec 9, 1236 Ljubljana.

2. Namen obdelave podatkov in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani.

3. Pogodba

Na podlagi pogodbe obdelujemo zgolj tiste osebne podatke, ki so potrebni, da se pogodba, h kateri ste pristopili, lahko sklene in izpolni. V primeru, da nam ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za sklenitev in izpolnitev pogodbe, pogodbenih storitev ne moremo zagotoviti.

4. Privolitev

Osebne podatke posameznikov zbiramo tudi na podlagi privolitve. Na tej podlagi zbiramo osebne podatke za različne namene, na kar ste vsakokrat posebej opozorjeni, zlasti je to za namen izvedbe kandidacijskega postopka za delo ter obveščanja o novicah.

V primeru, da privolitve ne želite podati, potem vaših osebnih podatkov na tej podlagi ne moremo obdelovati in vam posledično tudi ne moremo zagotoviti storitve, za katero potrebujemo vašo privolitev. Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete, brez kakršnihkoli posledic za vas.

5. Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez ustrezne pravne podlage.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

INDY & PIPPA d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretje države ali mednarodne organizacije.

5. Obdobje hrambe

Vaše podatke hranimo do preklica privolitve oziroma le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni.

6. Način varstva vaših podatkov

INDY & PIPPA d.o.o. se zavezuje skrbno varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Vaši osebni podatki so zaščiteni pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v fizični in elektronski obliki. Hramba osebnih podatkov je urejena s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, to je po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani oziroma z vašim preklicem, se vaši osebni podatki v roku 15 dni nepovratno in trajno izbrišejo.

Ker obstajajo na spletni strani www.indyandpippa.com določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z INDY & PIPPA d.o.o. ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

7. Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste , preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je uporabnik npr. naročnik na spletne novice ali upravičen do določenih popustov ali ugodnosti. Piškotki so navedeni v Pogojih uporabe, ki so objavljeni na tej spletni strani. Piškotke uporablja večina spletnih strani, saj omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami spletnih uporabnikov.

Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko upravljavci spletnih mest ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali ste naročnik na naše spletne novice ali upravičeni do določenih popustov ali ugodnosti.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani, in varno oddajanje naročila ter plačilo. Brez teh piškotkov stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov zavrnete. Od piškotkov lahko odstopite kadarkoli.

8. Vaše pravice

INDY & PIPPA d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu INDY & PIPPA d.o.o.

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve uporabe,
 • omogoči pravico do ugovora obdelave,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo INDY & PIPPA d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

9. Spremembe te Politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Veljavna Politika zasebnosti bo objavljena na naši spletni strani.

Ljubljana, 6. 12. 2020